VLASTNÍ JMÉNO HYPERKOREKTNÍ

Základní

Domněle „správná“ podoba vlastního jména založená na nesprávném pochopení jeho podoby původní; např. hyperkorektní již stč. František vedle stč. původního Francišek, to z lat. Franciscus; BělovesBělovec (< Bílejovec).

Rozšiřující
Literatura
  • Komárek, M. Historická mluvnice česká 1. Hláskosloví, 1958, 91.
  • OSTSO, 1983, 152.
  • Pleskalová, J. Stará čeština pro nefilology, 2001, 32.
  • TSO, 1973, 102.
Citace
Jana Pleskalová (2017): VLASTNÍ JMÉNO HYPERKOREKTNÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VLASTNÍ JMÉNO HYPERKOREKTNÍ (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka