VÍCEJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA  (polyonymní antroponymická soustava, vícejmennost)

Základní

K jednoznačnému pojmenování a identifikaci osoby v dané společnosti slouží nejméně dvě vlastní jména různé povahy: např. Jan Dvořák (↗dvoujmenná antroponymická soustava), tři jména: Naděžda Andrejevna Petuchova (↗tříjmenná antroponymická soustava), více než tři jména (v.a.s.): např. v arabštině, kde za rodným jménem následuje odkaz na otce a případně další předky: např. v Egyptě podle ✍Knappové (2008:115) Ahmad Mustafa Mahmúd Jásin, přičemž Ahmad je jméno rodné, Mustafa jméno otcovo, Mahmúd jméno dědovo, Jásin pradědovo.

Rozšiřující
Literatura
  • Knappová, M. Naše a cizí příjmení v současné češtině, 2008.
  • TSO, 1973, 177.
Citace
Jana Pleskalová (2017): VÍCEJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VÍCEJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka