VNOŘENÍ  (merge)

Základní
Rozšiřující

V generativní gramatice syntaktická operace spojující dva nezávislé syntaktické objekty do jednoho nového; jeden ze dvou základních prvků budování struktury v ↗TGG období ↗minimalismu (druhým je generalizovaná ↗transformace saturující neinterpretovatelné silné ↗rysy). Při v. dochází k jednoduchému spojení dvou jednotek, tj. k zapojení nového prvku do již existujícího frázového ukazatele. Vnořovaný prvek pochází z lexikonu z předem zvolené ↗numerace (external merge) n. ze stávající struktury (při posunu) a připojuje se (zpravidla zleva) k horní hranici stromu (internal merge). Připojením (v.) se strom buď přímo rozšiřuje (proces adjunkce), n. nový prvek substituuje nejvyšší strukturní pozici již existujícího stromu. V soudobém ↗minimalismu je adjunkce preferovanou verzí v. a substituce je chápána jako její verze. Podle teoretických předpokladů je v. (tj. spojení dvou jednotek se vznikem jednotky třetí) podstatou univerzální gramatiky; viz ✍Hauser & Chomsky ad. (2002).

Literatura
  • Hauser, M. & N. Chomsky ad. The Faculty of Language: What is It, Who Has It, and How did It Evolve? Science 298, 2002, 1569–1579.
  • Chomsky, N. The Minimalist Program, 1995.
  • Chomsky, N. Minimalist Inquiries: The Framework. In Martin, R. & D. Michaels ad. (eds.), Step by Step. Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, 2000, 89–155.
  • Chomsky, N. Derivation by Phase. In Kenstowicz, M. (ed.), Ken Hale: A Life in Language, 2001, 1–52.
  • Chomsky, N. Beyond Explanatory Adequacy. In Belletti, A. (ed.), Structures and Beyond: The Cartography of Syntactic Structures 3, 2004, 104–131.
  • Chomsky, N. Three Factors in Language Design. LI 36, 2005, 1–22.
  • Chomsky, N. On Phases. In Freidin, R. & C. P. Otero ad. (eds.), Foundational Issues in Linguistic Theory, 2008, 133–166.
  • Chomsky, N. Problems of Projection. Lga 130, 2013, 33–49.
  • Viz také Minimalismus.
Citace
Ludmila Veselovská, Mojmír Dočekal (2017): VNOŘENÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VNOŘENÍ (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka