VYMEZOVACÍ ZÁJMENO  (limitativní zájmeno)

Základní

↗Deiktický výraz; v  2 (1986) nadřazená kategorie zájmen označovaných jako: (a) tzv. ↗vlastní identifikátory: týž, tentýž, ten samý (viz také ↗ukazovací zájmeno); (b)  tzv. negativní identifikátory // alternátory: jiný, druhý (Každý druhý by to udělal stejně jako já); (c) tzv. totální identifikátory: všechen, každý, veškerý (viz ↗totalizátor).

Termín ↗limitativum se používá pro třídu tvořenou v.z.vymezovacími zájmennými příslovci // limitativními zájmennými příslovci: (a) vlastní identifikátory: tamtéž, tolikéž; (b) negativní identifikátory: jinam, jindy, druhdy, jinak; (c) totální identifikátory: vždy, všude, pokaždé. Některé práce (viz AGSČ, 2013) užívají termín zájmena totožnostní, pod která zahrnují zájmena týž, tentýž a hov. ten samý.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 406–407.
  • 2, 1986.
Citace
Klára Osolsobě (2017): VYMEZOVACÍ ZÁJMENO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VYMEZOVACÍ ZÁJMENO (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka