VLASTNÍ IDENTIFIKÁTOR

Základní

2 (1986) prostředek sloužící k vyjádření totožnosti ↗reference. Patří sem ↗vymezovací zájmeno (týž, tentýž) a jeho hov. varianta ten samý (To je tentýž // ten samý vůz, v němž jsme přijeli loni), adv. tamtéžhov. variantou to samé místo (Tábořili jsme tamtéž // na tom samém místě jako loni); také adv. taktéž, tolikéž s významem ‘rovněž’. Vyjadřují (a) identitu jednoho a téhož objektu v různých okolnostech n. identitu místa (Má totéž auto jako loni; Bližší údaje viz tamtéž); (b) příslušnost dvou objektů k témuž druhu, identitu klasifikačních vlastností (Má totéž auto jako jeho soused; Budete chodit do budovy školy na Lerchově ulici a tělocvičnu budete mít tamtéž). Jinde (viz ✍AGSČ, 2013) se pracuje s termínem ↗zájmeno totožnostní.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 406–407.
  • 2, 1986.
  • Styblík, V. K tvarům zájmena týž, tentýž. ČJL 31, 1980/81, 374–375.
Citace
Klára Osolsobě (2017): VLASTNÍ IDENTIFIKÁTOR. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VLASTNÍ IDENTIFIKÁTOR (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka