VLASTNÍ JMÉNO DEONYMICKÉ

Základní

↗Vlastní jméno (též onymum, proprium) utvořené z jiného vlastního jména; podle třídy (podtřídy) fundujícího, popř. výsledného propria (eventuálně obou), se termín specifikuje:

(a) vlastní jméno deantroponymické: deantroponymické ↗příjmení – PešekPetr, deantroponymická ↗přezdívka – MonoklMonika, deantroponymické ↗zoonymum – pes Čenda, deantroponymické ↗pragmatonymum – časopis Katka; viz také ↗antroponymum;

(b) vlastní jméno detoponymické: detoponomické ↗příjmení – PalackýPalačov, detoponymické ↗pomístní jméno – les BenešovskýBenešov, detoponymické ↗pragmatonymum – pivo Starobrno; viz také ↗toponymum;

(c) vlastní jméno deetnonymické: deetnonymické toponymum – Moravany; viz také ↗etnonymum atp.

Viz též ↗přezdívka.

Rozšiřující
Literatura
  • TSO, 1973, 124, 199, 200, 215, 216.
Citace
Jana Pleskalová (2017): VLASTNÍ JMÉNO DEONYMICKÉ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VLASTNÍ JMÉNO DEONYMICKÉ (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka