Výsledky hledání

hesla začínající na "D"

Z
R
DATIV (3. pád)
Z
R
DĚDĚNÍ RYSŮ (feature inheritance)
Z
R
Z
R
DĚJOVÉ SUBSTANTIVUM (dějové podstatné jméno, event noun)
Z
R
DEKLINACE (skloňování)
Z
R
Z
R
DERIVAČNÍ KOMPOZICE (komplexní kompozice, kompozičně-derivační postup)
Z
R
DESÉMANTIZACE (významové vyprázdnění, významové oslabení)
Z
R
DĚTSKÁ ŘEČ (jazyk dětský, jazyk dětí)
Z
R
DIAKRITIZACE TEXTU (háčkování textu)
Z
R
DIALEKT (nářečí)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
DIFTONG (dvojhláska)
Z
R
Z
R
DIGRAF (spřežka)
Z
R
DISAMBIGUACE LEXIKÁLNÍCH VÝZNAMŮ (desambiguace lexikálních významů)
Z
R
Z
R
DISTRIBUOVANÁ MORFOLOGIE (distributed morphology, DM)
Z
R
DITRANZITIVNÍ SLOVESO (ditranzitivum, sloveso dvojpřechodné)
Z
R
Z
R
DOPLNĚK (predikativní atribut, verbonominální atribut)
Z
R
Z
R
DVOJJAZYČNOST (dvojjazykovost)
Z
R
DVOUJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA (soustava antroponymická dionymní, dvoujmennost)
Z
R
DYNAMICKÁ SÉMANTIKA (dynamic semantics)
Z
R
DYSFEMISMUS (pejorativum)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka