DETOPONYMIZACE

Základní

Ztráta toponymické funkce nebo toponymické povahy propria (↗toponymum). Jde o širší pojem než ↗apelativizace (nizozemské město Gouda > sýr gouda), zahrnuje též ↗transonymizaci (toponymum Praha > kino Praha). Viz též ↗onymizace.

Rozšiřující
Literatura
  • TSO, 1973, 206.
Citace
Jana Pleskalová (2017): DETOPONYMIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DETOPONYMIZACE (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka