DESTANDARDIZACE

Základní

Označení jednak toho, že se ↗spisovný jazyk neboli ↗standardní jazyk přestává užívat v některých situacích nebo komunikačních doménách, jednak toho, že se nápadně zvyšuje jeho variantnost, což se děje tím, že do standardního jazyka ve vyšší míře pronikají prvky dosud jsoucí mimo něj.

Rozšiřující

Příčiny jazykové d. se spatřují v tomto: (1) klesá povědomí o závaznosti společenských norem nabytých ve škole, (2) ve společnostech hlásících se k ideologii postmodernismu přestává být pociťována potřeba celospolečenských jazykových norem, (3) kodifikace standardních jazyků, která proběhla v období společenské modernizace (✍Neustupný, 2006) a byla dílem intelektuálních elit, se příliš vzdálila od jazyka užívaného dnes většinou mluvčích, (4) kodifikace standardních jazyků se decentralizuje a stala se záležitostí podnikání (nastal posun od „academy‑governed style of codification“ k „free‑enterprise style of codification“; viz ✍Garvin, 1993). Procesy jazykové d. byly zaznamenány v řadě evropských jaz. (✍Mattheier & Radtke (eds.), 1997; ✍Deumert(ová) & Vandenbussche (eds.), 2003). Některé rysy d. v českém prostředí pozoroval už před padesáti lety ✍Daneš (1968), který bývá považován za spolutvůrce tohoto pojmu (srov. ✍Mattheier, 1997:2). D. představuje specifickou výzvu pro ↗kultivaci jazyka (✍Nekvapil, 2010), resp. ↗jazykovou kulturu.

Literatura
 • Daneš, F. Dialektické tendence ve vývoji spisovných jazyků. In Havránek, B. ad. (eds.), Československé přednášky pro 6. mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968, 119–128.
 • Daneš, F. Herausbildung und Reform von Standardsprachen und Destandardisierung. In Ammon, U. & N. Dittmar ad. (eds), Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society, 2006, 2197–2209.
 • Deumert, A. & W. Vandenbussche. (eds.) Germanic Standardizations – Past to Present, 2003.
 • Garvin, P. L. Styles of Codification. Brno Studies in English 20, 1993, 17–21.
 • Kristiansen, T. & S. Grondelaers. (eds.) Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies, 2013.
 • Mattheier, K. J. Über Destandardisierung, Umstandardisierung and Standardisierung in modernen europäischen Standardsprachen. In Mattheier, K. J. & E. Radtke (eds.), Standardisierung und Destandardisierung europäischer Sprachen, 1997, 1–9.
 • Mattheier, K. J. & E. Radtke. (eds.) Standardisierung und Destandardisierung europäischer Sprachen, 1997.
 • Nekvapil, J. Kultivace (standardního) jazyka. SaS 68, 2007, 287–301.
 • Nekvapil, J. Hlavní výzvy pro češtinu jako středně velký jazyk na začátku 21. století. In Hasil, J. (ed.), Přednášky z 53. běhu LŠSS, 2010, 19–36.
 • Neustupný, J. V. Sociolinguistic Aspects of Social Modernization. In Ammon, U. & N. Dittmar ad. (eds), Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society, 2006, 2209–2223.
 • Spiekermann, H. Regionale Standardisierung, nationale Destandardisierung. In Eichinger, L. M. & W. Kallmeyer (eds.), Standardvariation: Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache? 2005, 100–125.
Citace
Jiří Nekvapil (2017): DESTANDARDIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DESTANDARDIZACE (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

sociolingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka