DEKLINACE  (skloňování)

Základní

Část ↗flexe, tvoření pádových forem jmen. V č. se obvykle rozlišuje (a) jmenná deklinace (substantivní d.) se vzory pán, žena, moře, ..., podle níž se skloňuje většina sklonných subst., (b) d. adjektiv jmenná (zdráv, živ), která je funkčně i tvarově omezená, (c) složená deklinace (d. adjektiv) (se vzory dobrý, jarní), podle níž se skloňují všechna sklonná adj. kromě přivlastňovacích, některá zájmena a číslovky řadové, druhové, násobné tvořené kompozicí se slovem -násobný, subst. typu hajný, vrátná, krejčí a substantivizovaná adj. (známý, známá, kolemjdoucí, telecí), (d) smíšená deklinace (se vzory otcův, matčin), podle níž se skloňují přivlastňovací adj. tvořená sufixy ‑ův, ‑in (viz ↗přivlastňovací -ův-/-in-adjektivum, (e) d. zájmen tvrdá (se vzory ten, kdo), (f) d. zájmen měkká (se vzory náš, co), (g) d. zájmen smíšená (se vzorem všechen), (h) d. číslovek (samostatné vzory pro číslovky dva, dvě, tři, čtyři a vzor pět pro skloňování číslovek základních od 5 výše). Nejnovější praktické poučení o d. včetně rozdílů mezi kodifikací a spisovným územ, a to s hodnotícím komentářem a doporučeným řešením, viz ✍Pravdová & Svobodová (2014).

Rozšiřující
Literatura
 • AGSČ, 2013.
 • Comfortiová, H. Česká deklinace a konjugace pro cizince. Tabulky a příklady, 2009.
 • ČM, 1981.
 • ČŘJ, 1996.
 • 1, 1986.
 • 2, 1986.
 • MSoČ 1, 2010.
 • PMČ, 1995.
 • Osolsobě, K. Mluvnice versus korpus, několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv, 2002.
 • Pravdová, M. & I. Svobodová. (eds.) Akademická příručka českého jazyka, 2014.
 • Sgall, P. Generativní popis jazyka a české deklinace, 1967.
 • Skalička, V. Vývoj české deklinace, 1941.
 • Šimandl, J. Dnešní skloňování typů kámen, břímě, 2010.
 • Tušková, J. M. Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin, 2006.
 • Tušková, J. M. Deklinační systém femininních oikonym v češtině, 2011.
 • http://prirucka.ujc.cas.cz/.
Citace
Klára Osolsobě (2017): DEKLINACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DEKLINACE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka