DYNAMICKÁ SÉMANTIKA  (dynamic semantics)

Základní
Rozšiřující

Skupina formálně‑sémantických modelů jazyka (viz ↗formální sémantika) zohledňující dynamický aspekt jazyka, to jest fakt, že jazyk slouží jako médium diskurzu, který se odvíjí v čase tak, že vytváří, modifikuje a využívá kontext. Předmětem zájmu dynamické sémantiky jsou často takové jevy, jako je anafora či aktuální členění. Mezi modely, které poskytují prostředky dynamičnost jazyka zachytit, patří ↗teorie reprezentace diskurzu (DRT) (viz ✍Kamp & Reyle, 1993) a různé typy dynamických logik (✍Groenendijk & Stokhof, 1991; ✍van Benthem, 1996).

Literatura
  • Dekker, P. J. E. Dynamic Semantics, 2012.
  • Groenendijk, J. & M. Stokhof. Dynamic Predicate Logic. Linguistics and Philosophy 14, 1991, 39–100.
  • Kamp, H. & U. Reyle. From Discourse to Logic, 1993.
  • Peregrin, J. Úvod do teoretické sémantiky, 2003.
  • van Benthem, J. Exploring Logical Dynamics, 1996.
  • van Eijck, J. & H. Kamp. Representing Discourse in Context. In van Benthem, J. & A. ter Meulen (eds.), Handbook of Logic and Language, 1996, 179–238.
Citace
Jaroslav Peregrin (2017): DYNAMICKÁ SÉMANTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DYNAMICKÁ SÉMANTIKA (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

sémantika logika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka