DEETYMOLOGIZACE

Základní

Ztráta etymologické (viz ↗etymologie) průhlednosti slova, vytržení slova z původního etymologického hnízda a lexikálních souvislostí. Slovo původně motivované (pojmenování popisné) se stává značkovým, etymol. izolovaným, n. se ↗lidovou etymologií dokonce připojuje k jiné slovní rodině (např. č. oslnit nepatří k subst. slunce, ale k adj. slepý). D. napomáhají různé hláskové změny uvnitř derivátů a kompozit. Např. angl. lord je pův. kompozitum s významem ‘strážce chleba’ (< stangl. hlāford < hlāf ‘chléb’ + weard ‘strážce’), n. r. коричневый ‘hnědý’ již není mluvčími spojováno s корица ‘skořice’, v č. dítě došlo ke ztrátě spojení se slovesem ‘sát’ (ie. koř. +dhē‑), u č. umět se subst. um aj.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Ilona Janyšková (2017): DEETYMOLOGIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DEETYMOLOGIZACE (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

etymologie diachronie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka