DEANTROPONYMIZACE

Základní

Ztráta antroponymické funkce nebo antroponymické povahy propria (↗antroponymum). Jde o širší pojem než ↗apelativizace (vynálezce Roentgen > přístroj rentgen), zahrnuje též ↗transonymizaci (antroponymum Hanička↗toponymum Hanička). Viz také ↗onymizace.

Rozšiřující
Literatura
  • TSO, 1973, 167.
Citace
Jana Pleskalová (2017): DEANTROPONYMIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DEANTROPONYMIZACE (poslední přístup: 27. 5. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka