DEKLARATIVITA

Základní
Rozšiřující

1. V informatice způsob programování, který vyjadřuje logiku výpočtu, aniž by se přitom specifikoval jeho postup. Deklarativně specifikovaný program může mít různé procedurální interpretace.

2. Ve formální a teoretické lingvistice gramatika, která specifikuje struktury jazyka pomocí podmínek přípustnosti – omezení (constraints). Alternativou je gramatika, která takové struktury vytváří (generuje) pomocí pravidel uplatňovaných v určitém pořadí. Deklarativně specifikovaná gramatika může mít více možností využití, např. pro analýzu i generování. Viz též ↗formální gramatika.

Literatura
  • Pollard, C. J. & I. A. Sag. Head-Driven Phrase Structure Grammar, 1994.
Citace
Alexandr Rosen (2017): DEKLARATIVITA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DEKLARATIVITA (poslední přístup: 27. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka