Výsledky hledání

kategorie "pragmatika"

Z
R
APOZIOPEZE (nedopovědění, neukončená výpověď)
Z
R
ČÁSTICE (partikule)
Z
R
EPISTÉMICKÁ ČÁSTICE (jistotněmodalitní částice, modální částice, faktuální částice, modální slovo)
Z
R
EVALUAČNÍ ČÁSTICE (hodnotící částice, pocitová částice, emocionální částice)
Z
R
EVALUAČNÍ POSTOJ (hodnoticí postoj)
Z
R
EVALUAČNÍ PREDIKÁTOR (hodnoticí predikátor)
Z
R
EVIDENCIÁLNOST (evidencialita)
Z
R
GENERICKÁ REFERENCE (reference k druhům)
Z
R
Z
R
Z
R
HEDGE (hedging)
Z
R
Z
R
ILOKUČNÍ SLOVESO (ilokuční predikátor)
Z
R
INDIVIDUÁLNÍ REFERENCE (singulární reference)
Z
R
Z
R
INTENZIFIKAČNÍ ČÁSTICE (zesilovací částice)
Z
R
Z
R
KLASIFIKACE ILOKUČNÍCH SLOVES (klasifikace ilokučních funkcí)
Z
R
KOERCE (coercion)
Z
R
Z
R
KOMUNIKAČNÍ VÝPOVĚDNÍ FORMA (ilokuční výpovědní forma)
Z
R
Z
R
Z
R
METANEGACE (metajazyková negace)
Z
R
MLUVNÍ AKT (řečový akt)
Z
R
Z
R
MULTIMODÁLNÍ KOMUNIKACE (multimodální interakce)
Z
R
Z
R
Z
R
PERFORMATIVNÍ HYPOTÉZA (performativní analýza)
Z
R
Z
R
POSTOJOVÁ ČÁSTICE (hodnotící částice)
Z
R
PREFERENČNÍ ČÁSTICE (přací částice, optativní částice)
Z
R
PŘACÍ VÝPOVĚĎ (optativní výpověď, deziderativní výpověď)
Z
R
Z
R
Z
R
ŘEČNICKÁ OTÁZKA (rétorická otázka)
Z
R
Z
R
SUBSIDIÁRNÍ ILOKUCE (subsidiární ilokuční akt)
Z
R
SUGEROVANÁ INFERENCE (sugerovaný závěr, invited inference)
Z
R
TEORIE REPREZENTACE DISKURSU (Discourse Representation Theory, DRT)
Z
R
TEORIE ŘEČOVÉHO JEDNÁNÍ (speech act theory)
Z
R
Z
R
UJIŠŤOVACÍ ČÁSTICE (výrazová částice, expresívní částice)
Z
R
UKAZOVACÍ GESTO (orientační gesto)
Z
R
Z
R
VYTÝKACÍ ČÁSTICE (fokusační částice, aktualizační částice, zdůrazňovací částice, gradační částice)
Z
R
VÝZVOVÁ VÝPOVĚĎ (direktivní výpověď)
Z
R
ZOBRAZOVACÍ GESTO (depictive gesture)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka