PRESUMPTIVNÍ OTÁZKA

Základní

Specifický druh ↗zjišťovacích otázek: když se mluvčí otázkou ptá, předjímá, víceméně předpokládá platnost toho, na co se ptá. P.o. mohou mít formu interogativní: Vy jste pan Novák?, často bývá obohacena ↗epistémickými částicemi, pak nemá ↗antikadenciVy jste zřejmě pan Novák?

Typicky se realizují tak, že obsah je formulován ve formě ↗oznamovací věty a tázací funkce je signalizována na přídatných výrazech (viz ↗členicí signál) typu ne, ano, co, které stojí na pravé periferii věty a nesou tázací intonaci (antikadenci): Vy jste pan Novák, ne // co? Kontaktové viďte a že (ano), že (ne) jsou však vyslovovány s ↗kadencíVy jste pan Novák, že (ano)? Většina přídatných výrazů je vlastně eliptického původu: Petr měl nehodu, není-liž pravda?; Viděla jste ho, když přišel, že je to tak?; Letos bude dobré víno, co říkáte? apod. Začíná se pro ně i v č. gramatologii (a taky v učebnicích angl.) užívat angl. názvu tag-questions a pro přídatné výrazy č. termín tázací dovětek. Ty se objevují i v rozkazovacích větách: Půjč mi tu kosu, jo?; Slib mi, že mě budeš milovat celý život, slíbíš? (někdy se jim říká tag imperatives, protože jsou to zčásti jiné „tagy“, než jsou tag-questions, srov. např. Zaplať, jo // *že? × Petr zaplatil, jo // že?).

Rozšiřující
Literatura
  • Arbini, R. Tag-questions and Tag-imperatives in English. Journal of Linguistics 5, 1969, 205–214.
  • Culicover, P. W. English Tag Questions in Universal Grammar. Lga 88, 1992, 193–226.
  • , 1998.
Citace
Miroslav Grepl (2017): PRESUMPTIVNÍ OTÁZKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PRESUMPTIVNÍ OTÁZKA (poslední přístup: 20. 7. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka