UJIŠŤOVACÍ ČÁSTICE  (výrazová částice, expresívní částice)

Základní

Částice nebo výraz nabývající v komunikaci povahu ↗částice, jimiž mluvčí zdůrazňuje upřímnost svého sdělení, a vztahuje se tedy na pravidlo upřímnosti příslušného ↗mluvního aktu. K typickým u.č. v češtině patří výrazy jako fakt, opravdu, nabeton, vskutku, namouduši...: Fakt vím, že Pavel lhal, zkráceně Pavel fakt lhal (aserce/sdělování); Fakt chci, abys přišel, zkráceně Fakt přijď (direktiva/výzvy); Fakt to myslím vážně, že vám uvařím čaj, zkráceně Fakt vám uvařím čaj (komisiva/závazky); Fakt mě mrzí (štve, zlobí...), že se neučíš (expresiva); Fakt jsem rád, žes mi pomohl. Repertoárem se zčásti překrývá se skupinou tzv. výrazových (expresivních) částic, jak ji vymezují ✍Čermák (2008)MSoČ 1 (2010). Od ↗epistémických částic se funkčně liší tím, že nejde o postoj mluvčího k pravdivosti propozičního obsahu asertivních (oznamovacích) mluvních aktů, ale o ujištění o upřímnosti různých typů ↗mluvních aktů.

V podobné funkci jako u.č. jsou i výrazy víceslovné, které ✍Grepl (1989) považuje za částice: To se ví, že lhal; To víš, že ti pomohu; Bůh je můj svědek, že přijdu; Na mou duši jsem odhodlán přijít aj. Viz také ↗částice.

Rozšiřující
Literatura
  • Čejka, M. Postavení jistotní modality v struktuře výpovědi. In OSS IV/2, 1981, 53–62.
  • Čermák, F. Partikule, jejich syntagmatika a kumulace v mluvené češtině. In Kopřivová, M. & M. Waclawičowá (eds.), Čeština v mluveném korpusu, 2008, 63–74.
  • Grepl, M. Partikulizace v češtině. JA 26, 1989, 95–100.
  • Konvalinková, R. O jistotách. In Karlík, P. & J. Pleskalová ad. (eds.), Pocta Dušanu Šlosarovi, 1995, 223–226.
  • MSoČ 1, 2010.
  • Sgk, 1986, 103.
  • Viz také Částice, Epistémická částice.
Citace
Miroslav Grepl, Marek Nekula (2017): UJIŠŤOVACÍ ČÁSTICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/UJIŠŤOVACÍ ČÁSTICE (poslední přístup: 29. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka