PŘIBLIŽNOSTNÍ ČÁSTICE

Základní

ESČ (2002:66) označení pro výrazy, jimiž mluvčí vyjadřuje „přibližnost kvanta něčeho“; např. Dejte mi asi (tak) pět kilo těch brambor; Bylo mu kolem padesáti. Má jít o výrazy jako asi, asi tak, tak nějak, takřka, kolem, ze (pět kilo) aj., které mají různý původ. Chová-li se ale např. kolem jako předložka, pak je problém ji chápat jako ↗částici v užším smyslu a výrazy s obdobným efektem jako jednotnou skupinu částic.

Dalšími příklady v ESČ (2002:66) se ukazuje, že nejde o částice, resp. o částice v užším smyslu, ale o výrazy vyjadřující neurčitost n. mající obdobný efekt: Jde mu na padesát (předložka); Platila jsem přes stovku (předložka); Bylo to nějakých dvacet kilometrů (zájmeno); Bylo to dobrých dvacet kilometrů (sémanticky vyprázdněné adjektivum); Dejte mi řekněme půl kila (slovesná vsuvka) aj. Viz také ↗částice.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Marek Nekula (2017): PŘIBLIŽNOSTNÍ ČÁSTICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PŘIBLIŽNOSTNÍ ČÁSTICE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka