Výsledky hledání

kategorie "fonologie"

Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
ARTIKULACE (článkování)
Z
R
ASIMILACE (spodoba)
Z
R
Z
R
Z
R
FON
Z
R
Z
R
Z
R
HIÁT (průzev)
Z
R
JAKOBSONOVO PRAVIDLO (Jakobson’s vowel truncation)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
KONSONANT (souhláska)
Z
R
Z
R
LAKUNA (náhodná mezera, accidental gap)
Z
R
LENICE (oslabení konsonantů)
Z
R
MLUVNÍ TAKT (stress group, přízvukový takt, zvukové slovo)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
OPOZICE (protiklad, kontrast)
Z
R
PRINCIP MAXIMÁLNÍ INICIÁLY (Maximal Onset Principle)
Z
R
PROMLUVOVÝ ÚSEK (phonemic clause, tone unit, Tongruppe)
Z
R
PROTEZE (předsouvání)
Z
R
RYS (feature)
Z
R
Z
R
Z
R
SLABIČNÝ KONSONANT (slabikotvorný konsonant)
Z
R
SLABIKA (sylaba)
Z
R
SLABIKOVÁNÍ (sylabikace)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
TRANSKRIPCE (přepis)
Z
R
VOKÁL (samohláska)
Z
R
VÝPŮJČKA (přejímka)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka