PROZODICKÉ PROSTŘEDKY

Základní

V tradiční fonologii specifické způsoby fónické realizace sylabémů, záležející v diferencovanosti jejich výslovnostní energie (↗přízvuk), tónového průběhu (↗slabičná intonace) a časového trvání (↗vokalická kvantita). Přízvuk a intonace tvoří tzv. suprasegmentální prostředky // suprasegmentální fonémy), neboť v lineárním řečovém proudu se samy nevydělují jako časově samostatně měřitelné segmenty; modifikují jen řečové úseky už časově segmentované a jako takové vymezené a vybavují je v rámci daného časového segmentu dalšími jazykově rozlišujícími znaky. Vokalická kvantita naproti tomu časově segmentovatelná je. Viz též ↗prozodie.

V diachronní lingvistice se pro typy, resp. realizaci, p.p. často užívá termín akcentuace. Tento termín poskytuje platformu pro postižení vývoje p.p. jako komplexního systému, jehož jednotlivé složky byly navzájem propojeny a působily na sebe (tj. některé proměnlivě v průběhu času přejímaly v celém komplexu vedoucí roli a jiné byly naopak potlačovány). Ve slavistice se akcentuace zkoumá od společného východiska v ↗protoslovanštině a ↗praslovanštině až po stav, který je různý v jednotlivých ↗slovanských jazycích.

V užším smyslu se termín akcentuace užívá pro typy, resp. realizace, ↗slovního přízvuku.

Rozšiřující
Literatura
 • Bethin, Ch. Y. Slavic Prosody. Language Change and Phonological Theory, 1998.
 • Bulachovskij, L. A. Akcentologičeskij kommentarij k češskomu jazyku 1, 1953.
 • Bulachovskij, L. A. Akcentologičeskij kommentarij k češskomu jazyku 2–3, 1956.
 • Cubberley, P. V. The Suprasegmental Features in Slavonic Phonetic Typology, 1980.
 • Dybo, V. A. Slavjanskaja akcentologija. Opyt rekonstrukcii sistemy akcentnych paradigm v praslavjanskom, 1981.
 • Dybo, V. A. & G. I. Zamjatina ad. Osnovy slavjanskoj akcentologii, 1990.
 • Dybo, V. A. & G. I. Zamjatina ad. Osnovy slavjanskoj akcentologii. Slovar’. Neproizvodnyje osnovy mužskogo roda, 1993.
 • Ekblom, R. Zur Entstehung und Entwicklung der slavo-baltischen und der nordischen Akzentarten, 1930.
 • Garde, P. Histoire de l’accentuation slave 1-2, 1976.
 • Horálek, Κ. Zum gegenwärtigen Stand der slavischen Akzentologie. ZfSP 29, 1961, 357–379.
 • Illič-Svityč, V. Μ. Imennaja akcentuacija v baltijskom i slavjanskom, 1958.
 • Jakobson, R. Opyt fonologičeskogo podchoda k istoričeskim voprosam slavjanskoj akcentologii: pozdnij period slavjanskoj jazykovoj praistorii. In American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists, 1963, 153–178.
 • Kacnel’son, S. D. (ed.) Issledovanija v oblasti sravnitel’noj akcentologii indojevropejskich jazykov, 1979.
 • Kortlandt, F. H. H. Slavic Accentuation: A Study in Relative Chronology, 1975.
 • Kortlandt, F. On the Relative Chronology of Slavic Accentual Developments. WSJ 52, 2006, 25–41.
 • Kortlandt, F. Miscellaneous Remarks on Balto-Slavic Accentuation. In Kapović, M. & R. Matasović (eds.), Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology, 2007, 229–235.
 • Lehfeldt, W. Einführung in die morphologische Konzeption der slavischen Akzentologie, 1993.
 • Meyer, K. H. Slavische und indogermanische Intonation, 1920.
 • Miletić, B. Über vermeintliche Spuren urslavischer Intonationen im Serbokroatischen und Čechischen. ČMF 17, 1931, 89–105.
 • Nonnenmacher-Pribić, E. Die baltoslavischen Akzent- und Intonationsverhältnisse und ihr quantitativer Reflex im Slovakischen, 1961.
 • Pisaro, M. Czech Quantity: Proto-Slavic Accentology. In Levitsky, A. & M. Ueda Fidler (eds.), Brown Slavic Contributions XIII: Modern Czech Studies, 2000, 66–75.
 • Romportl, Μ. Zůstaly v češtině stopy praslovanských intonací? Sl 22, 1953, 361–368.
 • Rudnyc’kyj, J. B. Slavische und indogermanische Akzentdubletten, 1955.
 • Sadnik, L. Slavische Akzentuation I: Die vorhistorische Zeit, 1959.
 • Skljarenko, V. H. Praslov’jans’ka akcentolohija, 1998.
 • Stang, Ch. S. Slavonic Accentuation, 1965.
 • Stankiewicz, Ε. Studies in Slavic Morphophonemics and Accentology, 1979.
 • Stankiewicz, E. The Accentual Patterns of the Slavic Languages, 1993.
 • Zaliznjak, Α. Α. Ot praslavjanskoj akcentuacii k russkoj, 1985.
Citace
Radoslav Večerka (2017): PROZODICKÉ PROSTŘEDKY. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PROZODICKÉ PROSTŘEDKY (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

fonologie diachronie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka