RYSOVÁ GEOMETRIE

Základní
Rozšiřující

Teorie vycházející z předpokladu, že ↗distinktivní rysy jsou uspořádány hierarchicky a tato hierarchie se dá vyjádřit pomocí grafu („geometrie“). Vychází se přitom z poznatku, že rysy nemohou být libovolně kombinovány, ale některé předpokládají existenci jiných. Výsledné hierarchie jsou vyjádřeny pomocí stromových grafů, existuje několik vzájemně si konkurujících modelů, všechny mají společné to, že hnízdují k sobě spřízněné rysy na jednom artikulátoru, což je uzel grafu. Počty artikulátorů se liší, jím pak jsou nadřazené případné další uzly hierarchie.

Základní rysová geometrie č. fonologického systému může být vyjádřena (zachyceny jen uzly hierarchie, bez terminálů) takto:

Finálními uzly jsou terminály, které vyjadřují danou hodnotu rysu, vázaného na daný hierarchický uzel. Terminály se liší od hierarchických uzlů tím, že z nich již další hrany grafu nevycházejí (odtud název). Pro uzel dorsální můžeme užít tyto terminální rysy, které je možné použít např. pro popis vztahů mezi č. vokály:

Z praktických důvodů při řešení různých vztahů fonémů se pak užívá často jen příslušný podgraf dané „geometrie“, kdy se zachycují jen aktuální hierarchické uzly a užité terminály, ty, které jsou shodné, se neuvádějí, např. zde pro č. /d/ a /n/; uzly výše než orální a níže než artikulátor se neuvádějí (srov. s grafem výše):

Pokud dochází k ↗alternaci, je nutné toto vyjádřit změnou terminálu. V dalším příkladu je vyjádřena alternace znělosti před neznělou, původní, ↗neutralizací zrušenou hranu označujeme přeškrtnutím, novou hranu pak odlišujeme přerušováním:

/kráva/[kra:va] → /krafka/[krafka]

Pro srovnání uvádíme kompletní dané stromy pro vybrané č. fonémy; uzly i terminály, které nejsou pro popis daného fonému relevantní, jsou ve výsledném grafu pominuty (důležité jsou uzly a terminály a hrany mezi nimi, nikoliv úhly mezi hranami grafu):

Literatura
  • Dresher, B. E. The Contrastive Hierarchy in Phonology. In Avery, P. & B. E. Dresher ad. (eds.), Contrast in Phonology, 2008, 11–33.
  • Halle, M. Phonological Features. In Bright, W. (ed.), International Encyclopedia of Linguistics, 3, 1992, 207–212.
  • Halle, M. Feature Geometry and Feature Spreading. LI 26, 1995, 1–46.
  • Kenstowicz, M. Phonology in Generative Grammar, 1995.
  • Newman, J. Coursebook in Feature Geometry, 1997.
  • Šefčík, O. Preliminary Description of the Czech Phonemic System Using Feature Geometry. In Dočekal, M. & M. Ziková (eds.), Czech in Formal Grammar, 2009, 183–196.
  • Ulffmann, C. The Organization of Features. In van Oostendorp, M. (ed.), The Blackwell Companion to Phonology, 2011, 643–668.
Citace
Ondřej Šefčík (2017): RYSOVÁ GEOMETRIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/RYSOVÁ GEOMETRIE (poslední přístup: 8. 12. 2023)

Další pojmy:

fonologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka