ANAPTYXE

Základní

V tradiční jazykovědě (ve fonologii a morfologii) termín pro vsouvání/vkládání etymologicky nepůvodní hlásky do skupiny souhlásek. Jako anaptycké samohlásky (n. též svarabhaktické samohlásky) se označují většinou sekundární samohlásky, pro č. zpravidla e (viz ↗pohyblivé e), např. oheň < psl. +ognь, píseň < psl. +pěsnь, obeplout (< psl. +ob‑). Vsouvání/vkládání sekundárních souhlásek do souhláskových skupin se většinou nazývá ↗epenteze.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Radoslav Večerka (2017): ANAPTYXE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ANAPTYXE (poslední přístup: 27. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka