Výsledky hledání

hesla začínající na "T"

Z
R
Z
R
Z
R
TAG
Z
R
Z
R
TAGSET (značková sada, sada značek)
Z
R
TÁZACÍ ZÁJMENO (interogativní zájmeno)
Z
R
TEKTOGRAMATIKA (hloubková stavba věty, podkladová struktura)
Z
R
TELEOLOGIE (teleonomie)
Z
R
TELIČNOST (telicita)
Z
R
Z
R
TEORIE AKOMODACE (teorie řečové akomodace, teorie komunikační akomodace)
Z
R
TEORIE OHRANIČENÍ (bounding theory)
Z
R
TEORIE PRINCIPŮ A PARAMETRŮ (Principle and Paramether Theory, PPT)
Z
R
TEORIE REPREZENTACE DISKURSU (Discourse Representation Theory, DRT)
Z
R
TEORIE ŘEČOVÉHO JEDNÁNÍ (speech act theory)
Z
R
TEORIE ŘÍZENÍ (government theory)
Z
R
TEORIE ŘÍZENÍ A VÁZÁNÍ (Government and Binding Theory, G&B, GB)
Z
R
TEORIE VÁZÁNÍ (binding theory)
Z
R
TERMÍN (odborný název)
Z
R
TEST CHÍ KVADRÁT (χ2 test, test k určení signifikance)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
THETA TEORIE (θ teorie)
Z
R
Z
R
TOPOLEXÉM (toponymická báze)
Z
R
TOPONYMUM (vlastní jméno zeměpisné, geonymum)
Z
R
TOUGH KONSTRUKCE (tough construction, tough movement)
Z
R
TRANSKRIPCE (přepis)
Z
R
TRANZITIVNÍ SLOVESO (tranzitivum, přechodné sloveso)
Z
R
Z
R
TRUNCATION (zkracování, usekávání, clipping)
Z
R
TŘÍJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA (trionymní antroponymická soustava, tříjmennost)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka