TEORIE OHRANIČENÍ  (bounding theory)

Základní
Rozšiřující

V Chomského revidované rozšířené standardní teorii (↗transformační generativní gramatiky) koncepce lokálních omezení podmínek pro určité ↗transformacen. procesy, např. ↗vázání. Patří sem mj. princip ↗subjacence (podřazení), který stanoví, že transformační ↗posun α nesmí překročit víc než jeden ohraničující uzel, přičemž ohraničující cyklické uzly jsou IP a NP. V teorii ↗G&B je subjacence přeformulována jako požadavek na striktní × antecedentní ↗řízenost ↗prázdných kategorií (↗stop).

Literatura
  • Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax, 1965.
  • Chomsky, N. Conditions on Rules of Grammar. Linguistic Analysis 2, 1976, 303–351.
  • Chomsky, N. Lectures on Government and Binding, 1981.
  • Chomsky, N. Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding, 1982.
  • Viz také Modularita jazyka, Transformační generativní gramatika.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): TEORIE OHRANIČENÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TEORIE OHRANIČENÍ (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka