TYPY PÍSMA

Základní

Klasifikace písma je odvozená od klasifikace jeho ↗psací soustavy. Uvnitř dané psací soustavy pak hovoříme o typu daného písma z různých kritérií.

Pro ↗latinkové písmo můžeme rozlišit tyto typy: majuskulní × minuskulní písmo. Majuskulní písmo (např. T, R, E, K) je vypsatelné do dvoulinkového systému, písmo minuskulní do systému čtyřlinkového (např. t, r, e, k). Jinou klasifikací dle typu je na písmo stojací (kapitálky) a šikmé (kurzívní) apod. Latinková psací soustava běžně užívá typu smíšeného majuskulně‑miniskulního (užití jen jednoho typu je opět příznakové), zatímco míšení typu kapitálkového a kurzivního je samo o sobě příznakové, nepříznakové je jejich nemíšení. Někdy se jako typy pro modernější dobu užívá rozlišení antikvy (v zásadě latinky, jak je užita v tomto textu) oproti fraktuře, odvozené od kurzivy. Pozoruhodnou praxí pak bývalo míšení obou typů písma tehdy, pokud slova v textu pocházela z různých jazyků (podle etymologie), kdy se přecházelo od fraktury německé psací soustavy do antikvy latinské psací soustavy. Samotný vývoj písem je předmětem studia paleografie. Viz také ↗latinka, ↗hlaholice, ↗cyrilice.

Rozšiřující
Literatura
  • Hlaváček, I. Vademecum pomocných věd historických, 1997, 36–88.
Citace
Ondřej Šefčík (2017): TYPY PÍSMA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TYPY PÍSMA (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

grafémika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka