TOPOLEXÉM  (toponymická báze)

Základní

V české onomastice slovo, jeho kmen nebo kořen užívaný k tvoření ↗toponym: chlum‑ (Chlum, Chlumec, Chlumek). Viz také ↗lexém.

Rozšiřující
Literatura
  • Eichler, E. & R. Šrámek. (eds.) Strukturtypen der slawischen Ortsnamen / Strukturní typy slovanské oikonymie, 1988, 20.
  • OSTSO, 1983, 289.
  • Šrámek, R. Slovotvorný model v české toponymii. SaS 37, 1976, 112–120.
  • Šrámek, R. Tematizace slovanské onomastické terminologie. In Biolik, M. (ed.), Metodologia badań onomastycznych, 2003, 36–37.
  • TSO, 1973, 217.
Citace
Jana Pleskalová (2017): TOPOLEXÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TOPOLEXÉM (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka