TEXTOVÝ INTRODUKTOR

Základní

V jazykovědě obecně a často ve frazeologii (a) lexém n. (b) fráze uvozující a signalizující některé typické a příznačné výrazy i slova; např. (a) Karel měl nakonec při své příslovečné smůle úspěch; (b) Karel byl, jak se říká, rapl; Jak praví známé přísloví, sliby jsou chyby. V případě (b) jsou to ustálené kolokace, které se užívají spolu s ↗frazémem kolokačním n. ↗frazémem propozičním (zvl. příslovím) k naznačení toho, že autorem uvedený výraz je frazém, resp. je jím považovaný za frazém, na jehož známost, typičnost, popř. pravdivost (zvl. u přísloví) se prostřednictvím t.i. poukazuje. Může se však také komentovat, modifikovat apod.; srov.: To se má dělat tak, aby se vlk nažral, a koza zůstala celá; Ne nadarmo se říká, kdo hledá, najde; Dělá to šalamounsky podle hesla, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Repertoár t.i. není velký (někdy je výrazně autorský), srov. ještě: typický, známý, jak známo, obecně platí, stará pravda říká aj. Takové t.i. se běžně užívají v řadě jaz., srov. wie man sagt, comme on dit, as they say atd.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): TEXTOVÝ INTRODUKTOR. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TEXTOVÝ INTRODUKTOR (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

textová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka