TAUTOLOGIE

Základní

Logicky pravdivý výrok; pravdivý z důvodu logické stavby, tj. bez ohledu na fakta, resp. stav světa, a proto bezcenný z hlediska poznání. Neobsahuje žádnou informaci, resp. empirický poznatek, tudíž je taková pravdivost triviální. Nejjednoduššími případy t. jsou např. „Karel Čapek je Karel Čapek“ (t. jako jednoduchý výrok; symbolicky „a = a“) či „prší nebo neprší“ (t. jako složený výrok; symbolicky „p ∨ ¬p“). Tento typ výroků spadá pod tzv. ↗analytické výroky, jejichž pravdivostní hodnotu lze zjistit na základě pouhé znalosti významu jejich konstituentů (tj. a priori bez smyslové zkušenosti). Např. výroky „každá matka je žena“ či „všechna tělesa jsou rozprostraněná“ jsou analytické, ale ne tautologické.

Lingvistická interpretace vět obsahujících t.ena je žena; Buď mi to dáš, nebo mi to nedáš; Když přijdeš, tak přijdeš aj.) viz ↗tautologická výpověď.

Rozšiřující
Literatura
  • Peregrin, J. & S. Sousedík. Co je analytický výrok?, 1995.
  • Štěpán, J. Formální logika, 1995a.
  • Štěpán, J. Logika možných světů I, 1995b.
Citace
Jan Štěpán (2017): TAUTOLOGIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TAUTOLOGIE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

logika sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka