TAG

Základní

V užším pojetí morfologická, příp. morfosyntaktická, značka, do níž je zakódovaný slovní druh a další, zejména morfologické a gramatické kategorie daného slovního tvaru. Viz také ↗morfologická analýza, ↗anotace, ↗tagset.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Michal Křen (2017): TAG. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TAG (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka