TERTIUM COMPARATIONIS

Základní

V srovnávací struktuře společný znak ↗komparanda a ↗komparáta, na jehož základě se mezi nimi vytváří vztah podobnosti; viz ↗přirovnání. Srov. přirovnání Karel je hladový jako vlk, kde t.c. je hladový, komparandum je Karel, komparátum vlk. V přirovnání nemusí být t.c. vždy explicitně vytčeno a lexikálně vyjádřeno, v ↗metafoře se nevyjadřuje.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): TERTIUM COMPARATIONIS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TERTIUM COMPARATIONIS (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka