TEORIE ŘÍZENÍ  (government theory)

Základní
Rozšiřující

↗transformační generativní gramatice centrální modul v ↗teorii řízení a vázání, který se zabývá definicí pojmu řízení (government). Řízení ustanovuje relevantní hierarchii jako binární vztah mezi řídící (nadřazenou, governing) jednotkou a řízenou (podřazenou, governed) jednotkou ß v komplexní struktuře [β ... γ ... α ... γ]. Definice řízenosti vycházejí z ↗X-bar struktury (např. z pojmu ↗ovládání); přesná definice je vždy závislá na vývoji teoretického rámce a autorovi. V období teorie ↗G&B rozlišuje Chomsky řízenost striktní, tematickou a antecedentní:

(i) Řízenost striktní (proper government): prvek α striktně řídí prvek β, jestliže α theta řídí (θ-řídí) n. řídí antecedent β.

(ii) Řízenost tematická (theta/θ government): prvek α tematicky řídí prvek β, jestliže platí, že α je minimální X°-kategorie, která uděluje β tematickou roli, a α i β jsou sesterské uzly.

(iii) Řízenost antecedentní: prvek α antecedentně řídí prvek β, jestliže α ↗c-ovládá β.

V období ↗bariér byla nutnou součástí řízenosti také definice relativní bariéry. Řízenost je základním pojmem při definování vztahů a principů v ↗teorii vázání, ↗teorii kontroly, ↗teorii pádů i ↗theta teorii a nutná řízenost ↗prázdných kategorií zásadním způsobem ovlivňuje transformační sílu jaz. systému. V období ↗minimalismu nahrazuje vztah ř. pojem agree, tj. shoda, která je schopna licencovat strukturu pomocí korelace interpretovatelných a neinterpretovatelných rysů.

Literatura
  • Aoun, J. & D. Sportiche. On the Formal Theory of Government. The Linguistic Review 2, 1982, 211–236.
  • Hornstein, N. & H. Lasnik ad. On the Nature of Proper Government. LI 15, 1984, 235–289.
  • Chomsky, N. Lectures on Government and Binding, 1981.
  • Chomsky, N. Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding, 1982.
  • Lightfoot, D. On the Nature of Lexical Government. In Freidin, R. (ed.), Principles and Parameters in Comparative Grammar, 1991, 366–391.
  • Webelhuth, G. (ed.) Government and Binding Theory and the Minimalist Program, 1995.
  • Viz také G&B, MP.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): TEORIE ŘÍZENÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TEORIE ŘÍZENÍ (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka