TEORIE PRINCIPŮ A PARAMETRŮ  (Principle and Paramether Theory, PPT)

Základní
Rozšiřující

Teoretický rámec ↗transformační generativní gramatiky v období přibližně od r. 1980 do současnosti. Zahrnuje dva odlišitelné vývojové stupně, a to ↗teorii řízení a vázání a ↗minimalismus. Termín vychází z ✍Chomského (1981) a vztahuje se k širšímu pojetí lingvistického modelu jaz. jako systému založeném na vrozené ↗univerzální gramatice, která obsahuje obecné „principy“ společné všem přirozeným jazykům. Každý princip umožňuje volbu v rámci předem daných „parametrů“ a nastavení parametrů je potom zdrojem rozdílů mezi jednotlivými jazyky. Takový systém by měl odpovídat faktům známým z jazykové akvizice – tzn. tomu, že osvojování probíhá způsobem a tempem odlišným od osvojování si jakékoliv jiné činnosti. Viz také ↗kognitivní lingvistika.

Literatura
 • Alexiadou, A. & E. Anagnostopoulou. Parametrizing Agr: Word Order, V-Movement and Epp-Checking. NLLT 16, 1998, 491–539.
 • Borer, H. Parametric Syntax: Case Studies in Semitic and Romance Languages, 1984.
 • Cinque, G. Adverbs and Functional Heads, 1999.
 • Clahsen, H. Parameterized Grammatical Theory and Language Acquisition. In Flynn, S. & W. O'Neil (eds.), Linguistic Theory in Second Language Acquisition, 1988, 47–75.
 • Fanselow, G. (ed.) The Parametrization of Universal Grammar, 1993.
 • Franks, S. Parameters of Slavic Morphosyntax, 1995.
 • Freidin, R. (ed.) Principles and Parameters in Comparative Grammar, 1991.
 • Chomsky, N. Principles and Parameters in Syntactic Theory. In Hornstein, N. & D. Lightfoot (eds.), Explanation in Linguistics, 1981, 32–75.
 • Kayne, R. S. Parameters and Universals, 2000.
 • Ouhalla, J. Functional Categories and Parametric Variation, 1991.
 • Picallo, C. The Infl Node and the Null Subject Parametr. LI 15, 1984, 75–102.
 • Zagona, K. Verb Phrase Syntax: A Parametric Study of English and Spanish, 1988.
 • Viz také G&B, MP, Kognitivní lingvistika.
Citace
Ludmila Veselovská (2017): TEORIE PRINCIPŮ A PARAMETRŮ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TEORIE PRINCIPŮ A PARAMETRŮ (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka