Výsledky hledání

hesla začínající na "O"

Z
R
OBECNÉ JMÉNO (apelativum)
Z
R
OBJEKTIVNÍ SLOVOSLED (objektivní pořad)
Z
R
Z
R
Z
R
OBSAHOVÁ VĚTA (kompletivní věta)
Z
R
Z
R
OFICIÁLNÍ OSOBNÍ JMÉNO (osobní jméno)
Z
R
Z
R
OMEZOVACÍ VZTAŽNÁ VĚTA (restriktivní vztažná věta)
Z
R
ONOMAZIOLOGICKÁ KATEGORIE (pojmenovací kategorie)
Z
R
ONYMICKÝ AREÁL (onymický prostor)
Z
R
ONYMICKÝ PŘÍZNAK (propriální příznak)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
OPOZICE (protiklad, kontrast)
Z
R
OPRAVNÁ SEKVENCE (oprava, repair sequence, repair)
Z
R
ORDO NATURALIS (natural order)
Z
R
Z
R
OSLÍ VĚTA (donkey sentence)
Z
R
Z
R
Z
R
OSTROV (island)
Z
R
OSVOJOVÁNÍ JAZYKA DÍTĚTEM (akvizice jazyka)
Z
R
Z
R
Z
R
OVLÁDÁNÍ (command)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka