ONOMASTICKÁ REKONSTRUKCE

Základní

1. Pokus o stanovení nejstarší podoby vlastního jména, jeho původní (nebo předpokládané) formy i ↗apelativa nebo ↗propria, z něhož jméno vzniklo, 2. postižení proměn vlastního jména při jeho přejímání z jednoho jazyka do druhého, 3. stanovení jednotlivých vývojových fází vlastního jména. Základním požadavkem o.r. je respektování pojmenovacích možností příslušného jazyka (na daném teritoriu a v daném časovém údobí).

Rozšiřující

Na o.r. se zakládá metoda onymického/onomastického rekurzu, kterou vypracoval ✍Eichler (1982). Jejím cílem je odhalit východisko vývojové řady propria na úrovni systémově modelových hodnot v rámci propriálně pojmenovacího modelu; viz ↗modelová klasifikace vlastních jmen místních; ÚOO (1999:97). Na rozdíl od rekonstrukce nejstarší n. předpokládané podoby vlastního jména, která dospívá k apelativně interpretované formě i „významu“ propria (pro jméno Morava se předpokládá germ. výchozí podoba Marahwa), určuje rekurz fundující sféru jazyka (propriální, apelativní) a postihuje specificky onymické rysy vlastního jména. Např. na základě skutečnosti, že něm. ↗toponyma počínající na Ger‑ (Germeritz) jsou výsledkem přejetí slovanských jmen se základem Jar‑ (Jaroměřice, Jaroměř → něm. Germeritz, Germer), lze předpokládat, že ↗toponymum Heršpice zapsané 1392 jako Gerspicz má výchozí č. podobu +Jarošovice (něm.spitz odpovídá č. ‑šovice, ‑čovice, ↗malý typoš‑ovice je v té době produktivní). Jde o typ rekurzu č. ↗antroponymum Jarošč. toponymum +Jarošovice → něm. Gerspitz → č. Heršpice, srov. Branišovice → něm. Fra(i)nspitz → č. Franšpice, od 1872 opět Branišovice (MJMS, 1970:105, 252).

Literatura
  • Eichler, E. Ergebnisse der Namenforschung im deutsch-slawischen Berührungsgebiet, 1982, 28–34.
  • Eichler, E. Das integrierte (slawisch-deutsche) Toponym in der lexikographischen Bearbeitung. Über die „Rekursion“. OSG 16, 1988, 47–53.
  • Eichler, E. Probleme der onomastischen Rekonstruktion als linguistische Universale. In Andersson, Th. (ed.), Probleme der Namenbildung, Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Germanica 18, 1988a, 90–103.
  • MJMS I, 1970, 105, 252.
  • Šrámek, R. Zur Frage der Rekonstruktion in der Onomastik. OSG 11, 1976, 67–70.
  • Šrámek, R. Die Stellung des onymischen Benennungsmodells in der Namenintegration. OSG 15, 1986, 29–35.
  • Šrámek, R. Zur onomastischen Rekursion. In Bily, I. ad. (eds.), Studia Onomastica VI, Namenkundliche Informationen, Beiheft 13/14, 1990, 39–52.
  • Šrámek, R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, 2007, 405–418.
  • ÚOO, 1999, 92–100.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ONOMASTICKÁ REKONSTRUKCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ONOMASTICKÁ REKONSTRUKCE (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka