ONOMASTIKON

Základní

Slovník ↗vlastních jmen // onym. V jeho rámci se rozlišují:

1. Podle tříd a podtříd (druhů) zpracovávaných jmen: antroponomastikon, tj. slovník ↗antroponym; hydronomastikon, tj. slovník ↗hydronym (↗pomístních jmen); oronomastikon, tj. slovník ↗oronym (↗pomístních jmen); oikonomastikon, tj. slovník ↗oikonym (↗vlastních jmen místních); toponomastikon, tj. slovník ↗toponym; chrématonomastikon, tj. slovník ↗chrématonym.

2. Podle cíle – výkladové o., a to 2.1 odborně výkladové (např. MJMS I, 1970; MJMS II, 1980), 2.2 populárně výkladové (např. ✍Knappová, 1996; ✍Lutterer & Šrámek, 1997), 2.3 normativní (✍Polívková, 1985).

3. Podle rozsahu zpracovávané ↗onymie − relativně úplné o., výběrové (onyma z jisté části území, jistého časového údobí atp.).

4. Podle teoretických a metodologických východisek; nejstarší č. o. byly nápodobou ↗slovníků etymologických (✍Černý & Váša, 1907), současná díla většinou představují zpracovávanou ↗onymii jako strukturovaný celek, který má systémový ráz (např. MJMS I, 1970; MJMS II, 1980).

5. Podle způsobu uspořádání – abecední o. (např. ✍Moldanová, 2004), retrográdní o., tj. abecedně od konce jmen (✍Šrámek, 2013). V ČR jsou komplexně slovníkově zpracována oikonyma (MJČ I, 1947; MJČ II, 1949; MJČ III, 1951; MJČ IV, 1957; MJČ V, 1960; MJMS I, 1970; MJMS II, 1980) a v současné době jsou obdobně zpracovávána ↗pomístní jména: ✍Olivová-Nezbedová & Malenínská (2000), ✍Matúšová a kol. I (2005), ✍Matúšová a kol. II (2006), ✍Matúšová a kol. III (2007), ✍Matúšová a kol. IV (2008), ✍Matúšová a kol. V (2009). Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (spjms.ujc.cas.cz).

V některých zemích (např. slovanských) se termínu o. užívá ve významu ↗onymie; ÚOO (1999:128); viz také ↗slovníky − typologie.

Rozšiřující
Literatura
 • Černý, F. & P. Váša. Moravská jména místní, 1907.
 • Index Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody [on-line] (Oliva, K. (jr.) & L. Olivová-Nezbedová, L. (eds.) (http://vokabular.ujc.cas.cz).
 • Knappová, M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat?, 1996.
 • Lutterer, I. & R. Šrámek. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1997.
 • Matúšová, J. a kol. Slovník pomístních jmen v Čechách I (A), 2005.
 • Matúšová, J. a kol. Slovník pomístních jmen v Čechách II (B–Bau), 2006.
 • Matúšová, J. a kol. Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav–Bíd), 2007.
 • Matúšová, J. a kol. Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg–Bož), 2008.
 • Matúšová, J. a kol. Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra–Buc), 2009.
 • MJČ I, 1947.
 • MJČ II, 1949.
 • MJČ III, 1951.
 • MJČ IV, 1957.
 • MJČ V, 1960.
 • MJMS I, 1970.
 • MJMS II, 1980.
 • Moldanová, D. Naše příjmení, 2004.
 • Olivová-Nezbedová, L. & J. Malenínská. Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek, 2000.
 • Polívková, A. Naše místní jména a jak jich užívat, 1985.
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (http://spjms.ujc.cas.cz.).
 • Šrámek, R. K základním teoretickým a metodologickým principům onomastických slovníků. Sl 47, 1978, 260–264.
 • Šrámek, R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, 2007, 519–549.
 • Šrámek, R. Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska, 2013.
 • TSO, 1973, 161, 220, 231, 236, 241.
 • ÚOO, 1999, 127–148.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ONOMASTIKON. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ONOMASTIKON (poslední přístup: 28. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka