ONOMASTICKÝ ATLAS

Základní

Atlas zachycující na mapách zeměpisné rozšíření a frekvenci ↗vlastních jmen, jejich typů (pojmenovacích modelů a struktur) a prvků (např. ↗topoetymonů, ↗onymických formantů, pojmenovacích motivů, komunikačních a dialektových variant, substitučních jevů v mezijazykovém kontaktu) v prostoru (geografickém i společenském) a čase. Na rozdíl od atlasu nářečního (↗jazykový atlas), který zobrazuje třídu jevů na základě dobře zvoleného, avšak zaměnitelného reprezentanta, pracuje o.a. se všemi nezaměnitelnými jednotlivinami majícími ustálenou lokalizaci. Výjimku představují ty třídy vlastních jmen, které tvoří v každé obci zkoumaného území vlastní mikrosystém (↗pomístní jména, neúřední ↗antroponyma). Vzhledem k podobným základním rysům jednotlivých mikrosystémů lze při jejich mapování pracovat s neúplným, ale reprezentativním materiálem.

Podle mapované třídy, popř. podtřídy, vlastních jmen se rozlišují: toponomastický atlas (↗toponymum), oikonomastický atlas (↗toponymum), anoikonomastický atlas (↗pomístní jméno), oronomastický atlas (↗pomístní jméno), hydronomastický atlas (↗pomístní jméno), antroponomastický atlas (↗antroponymum) atd. Viz také ↗jazykový zeměpis, ↗jazykovězeměpisná metoda.

Rozšiřující
Literatura
  • Eichler, E. & R. Šrámek. (eds.) Strukturtypen der slawischen Ortsnamen, Strukturní typy slovanské oikonymie, 1988.
  • Pleskalová, J. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, 1992.
  • Sviták, Z. Úvod do historické topografie českých zemí, 2014.
  • Šmilauer, V. Atlas místních jmen v Čechách, 1969.
  • Šrámek, R. Toponymické atlasy. In Rzetelska-Feleszko, E. & A. Cieślikowa ad. (eds.), Słowiańska onomastyka, Encyklopedia II, 2003, 14.
  • Šrámek, R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, 2007, 283−354.
  • TSO, 1973, 162, 182, 221, 232, 237, 242.
  • ÚOO, 1999, 148–159.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ONOMASTICKÝ ATLAS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ONOMASTICKÝ ATLAS (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

onomastika dialektologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka