ONOMAZIOLOGIE

Základní

Obecná teorie ↗pojmenování. Sleduje problematiku pojmenovacího aktu, zkoumá, na základě jakých motivací, jakými postupy a za využití jakých prostředků jsou v daném jaz. vyjadřovány určité obsahy. Metodologicky postupuje od obsahu k formě (opačně než komplementární ↗sémaziologie). Tradičně se o. zaměřuje pouze n. přednostně na ↗autosémantika (z nich pak zejména na jednotky slovotvorně motivované). Z jistého hlediska je však možné i vymezení širší, zahrnující též vztažení jaz. formy k obsahu nemajícímu pojmový charakter, nýbrž pouze funkci deiktickou, relační, modifikační apod. Je také vhodné neomezovat zkoumání o. jen na pojmenovací jednotky slovníku, může se týkat i nižších a vyšších jaz. forem schopných vyjadřovat význam/funkci, a tudíž použitelných v aktuálním pojmenovacím (resp. šíře pojímaném označovacím) aktu. Jádrem o. však zůstává o. lexikální.

Tradici č. o. založil V. Mathesius, který charakterizoval pojmenovací akt jako jeden ze dvou základních pilířů promluvy (vedle aktu usouvztažňovacího, větotvorného), podal jeho inspirativní popis (k novějším rozpracováním tohoto konceptu viz ↗pojmenování) a zároveň z různých aspektů klasifikoval pojmenovací jednotky. Komplexní onomaziologickou teorii v relaci ke slovotvorbě vypracoval M. Dokulil (TSČ, 1962); viz také ↗onomaziologická kategorie, ↗motivace.

Rozšiřující
Literatura
 • Čermák, F. Jazyk a jazykověda, 2001.
 • Čermák, F. Lexikon a sémantika, 2010.
 • Člex, 1985.
 • Dokulil, M. & J. Kuchař. Vztah jazyka a myšlení v struktuře pojmenování. In Bělič, J. & L. Doležel ad. (eds.), Problémy marxistické jazykovědy, 1962, 235–244.
 • Filipec, J. Vzájemná souvislost lexikální sémantiky a onomaziologie při konstrukci dílčích systémů v slovní zásobě. SaS 41, 1980, 17–25.
 • Horálek, K. K teorii pojmenování. In Lexikografický sborník, 1953, 9–19.
 • Kuchař, J. Základní rysy struktur pojmenovaní. SaS 24, 1963, 105–113.
 • Mathesius, V. Čeština a obecný jazykozpyt, 1947, 157–174.
 • Mathesius, V. Jazyk, kultura a slovesnost, 1982, 92–115.
 • TSČ, 1962.
 • Viz též Pojmenování.
Citace
Zdeňka Hladká (2017): ONOMAZIOLOGIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ONOMAZIOLOGIE (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka