OPRAVNÁ SEKVENCE  (oprava, repair sequence, repair)

Základní

Jednání či nějaká dílčí aktivita umožňující mluvčím odstraňovat v rozhovoru různé široce chápané problémy (např. přeřeknutí, přeslechnutí, ale i uvedení nedostatečného množství informací, nepřesnost, faktická chyba, resp. pocit dopuštění se faktické chyby apod.). Jeden ze základních pojmů ↗konverzační analýzy.

Rozšiřující

Opravování v rozhovoru je společensky sensitivní záležitostí – zásadní je přitom to, kdo opravu provádí, popř. iniciuje (mluvčí, nebo jeho komunikační partner?), a s tím souvisí, ve kterém místě průběhu rozhovoru je oprava prováděna, resp. iniciována (v téže ↗replice, v níž se problém vyskytne, v následující replice atd.). Podle toho pak lze rozlišovat různé typy oprav:

(1) oprava iniciovaná a provedená stejným mluvčím (tj. v téže replice, v níž se vyskytl problém, resp. na jejím konci)

Lukáš: Vrátil jsem se kolem půlnoci, nebo tak nějak, no, skoro ve dvě.

(2) oprava iniciovaná komunikačním partnerem (tj. v druhé replice) a provedená mluvčím‑původcem problému (tj. ve třetí replice)

1.

Lukáš: Vrátil jsem se kolem půlnoci.

2.

Zdeňka: Prosím? (nebo: Kolem půlnoci? nebo: Kdy že ses vrátil?)

3.

Lukáš: No dobře, skoro ve dvě.

4.

Zdeňka: Já vím, já jsem tě slyšela.

(3) oprava iniciovaná a provedená komunikačním partnerem (tj. v následující replice)

1.

Lukáš: Vrátil jsem se kolem půlnoci.

2.

Zdeňka: Skoro ve dvě.

(4) oprava iniciovaná mluvčím a provedená jeho komunikačním partnerem v následující replice

1.

Lukáš: Vrátil jsem se kolem půlnoci, ehm nebo to snad bylo později?

2.

Zdeňka: Skoro ve dvě.

Tyto typy o.s. se liší co do stupně ohrožení „tváře“ mluvčího – původce problému. Zatímco oprava iniciovaná a provedená komunikačním partnerem (tj. typ 3) je pro mluvčího „tvář“ zřetelnou hrozbou, oprava iniciovaná komunikačním partnerem a provedená mluvčím – původcem problému (tj. typ 2) – se orientuje na zachování „tváře“ mluvčího: povšimněme si v příkladu ilustrujícím typ 2, že Zdeňka věděla (viz replika č. 4), že Lukáš se vrátil později, než sugeruje jeho výchozí tvrzení v první replice, a mohla mu to tedy hned v druhé replice říct. Místo toho však svou druhou replikou vytvořila pro svého komunikačního partnera prostor, aby své výchozí tvrzení sám opravil, což také v replice třetí učinil. Poskytnutí možnosti k opravení původního tvrzení samozřejmě neznamená, že oprava bude automaticky provedena – podstatné je to, že komunikační partner takovou možnost dostal. V technickém jazyce konverzační analýzy lze konstatovat, že uvedené typy oprav mají různý status z hlediska ↗preferenční organizace: preferované jsou opravy sebe sama (self‑repairs).

Literatura
  • Auer, P. Jazyková interakce, 2014.
  • Egbert, M. Der Reparatur-Mechanismus in deutschen Gesprächen, 2009.
  • Levinson, S. C. Pragmatics, 1983.
  • Schegloff, E. A. Repair after Next Turn: The Last Structurally Provided Defense of Intersubjectivity in Conversation. American Journal of Sociology 97, 1992, 1295–1345.
  • Schegloff, E. A. Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Analysis 1, 2007.
  • Schegloff, E. A. & G. Jefferson ad. The Preference for Self-correction in the Organization of Repair in Conversation. Language 53, 1977, 361–382.
Citace
Jiří Nekvapil (2017): OPRAVNÁ SEKVENCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/OPRAVNÁ SEKVENCE (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

analýza diskurzu

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka