OVLÁDÁNÍ  (command)

Základní
Rozšiřující

V generativní gramatice jeden ze základních hierarchických vztahů mezi jednotkami struktury. Vztah o. je východiskem ke stanovení vztahu ↗řízení a ↗vázání. Přesná definice o. je otázkou vývoje teoretického rámce a závisí na autorovi. V období ↗bariér rozlišuje ✍Chomsky (1986) dva druhy o.:

(i) c-ovládání // c-komando (constituent command // c-command):

„α c‑ovládá β, jestliže α nedominuje β a každá projekce (uzel), která dominuje α, dominuje také β“.

C-ovládání zahrnovalo např. vztah hlavy k pravostranné sestře, tj. např. verba k přímému objektu. V následujícím schématu YP c‑ovládá X' (a všechny uzly jím dominované, tj. B a ZP) a B c-ovládá ZP (a všechny uzly jím dominované).

(ii) m-ovládání // m-komando (maximal command // m-command):

„α m‑ovládá β, jestliže α nedominuje β a každá maximální projekce, která dominuje α, dominuje také β“.

Ve schématu B (stejně jako YP) m-ovládá ZP, B pak navíc m-ovládá YP. M‑ovládání užíval Chomsky k vyjádření vztahu hlava-specifikátor, např. mezi funkční projekcí INFL (ve schématu B) a subjektem (ve schématu YP).

Jestliže uzel X c‑ovládá uzel Y a uzel Y c-ovládá uzel X, uzel X symetricky c‑ovládá uzel Y. Jestliže uzel X c‑ovládá uzel, ale uzel Y ne c-ovládá uzel Y, uzel X asymetricky c‑ovládá uzel Y. Asymetrické c‑ovládání hraje centrální roli ve vlivné teorii antisymetrie (✍Kayne, 1994).

Literatura
  • Chomsky, N. Barriers, 1986.
  • Kayne, R. S. The Antisymmetry of Syntax, 1994.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): OVLÁDÁNÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/OVLÁDÁNÍ (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka