OBCHODNÍ JMÉNO

Základní

Součást systému ↗chrématonym, a to jejich subsystému institucionym, tj. pojmenování různých podniků, závodů, firem, obchodů apod. Někdy se o.j. užívané v hospodářské oblasti života společnosti specifikuje jako hospodářské chrématonymum. Název firmy, společnosti n. organizace bývá uváděn ve speciální výtvarné úpravě zvané , které bývá využíváno na výrobcích firmy, jejích propagačních materiálech, v reklamě apod. Pod obchodním jménem jsou zapsány podnikatelské subjekty v obchodním rejstříku.

Při vytváření o.j. se uplatňují dvě základní tendence, a to jednak navázání na někdejší tradice těchto názvů (tabák, pivnice) se snahou o reklamní ozvláštnění jistou jaz. komikou (Osvěžovna, Baštírna, Sázková kancelář KLIKA), jednak snaha vyvolat dojem novosti, cizosti, světovosti, a vyvolat tak kladný vztah zákazníků k firmě; využívají se hlavně výrazy cizího původu (Trend, Styl, Elegant, Second hand, Free shop). Součástí o.j. se stávají módní slova jako Ateliér, Salon (pro kadeřnictví, kosmetiku, ale i výstavy). Z hlediska vznikové motivace a utvářenosti se rozlišují:

1. o.j. antroponymická, utvořená 1.1 z plného osobního jména podnikatele (Josef Mach, pekař, Zlatnictví Jan Záveský), 1.2 z iniciálového označení podnikatele (VYP = Vyhlídka Petr, autoklempíř), 1.3 z počátečních slabik jména a příjmení podnikatele (JUROX = JU(řina) RO(bert) + x), 1.4 odvozením ze zkráceného základu příjmení podnikatele (BENEX – Bendovi textil + -ex), 1.5 ze zkrácených základů příjmení podnikatele či podnikatelů (BASE = Batelka + Sedláček, FABL = Fiala + Brendl);

2. o.j. utvořená z části příjmení podnikatele a z části naznačující věcné zaměření či místo podnikání, 2.1 zkratková sylabická o.j. (VELORA = oprava velocipedů + Rameš, SEMBY = Semerádová Bystřice), 2.2 složená o.j. (FIROTOUR = Fisek Roman + tour);

3. o.j. věcná, a to 3.1 popisná, popř. lokalizující (Vše pro domácnost, Restaurace Pod lipou), 3.2 odvozená (NÁPOJKA = nápoj + -ka, INSTALEX = instalační služby + -ex), 3.3 zkratková, a to 3.3.1 zkracující základové slovo (INSTALA, AKU – akumulátory) n. 3.3.2 utvořená z počátečních slabik popisného názvu (VYZMA = výrobky z masa), 3.4 iniciálová (ERS = elektro + revize + servis);

4. o.j. symbolická, naznačující věcné zaměření podniku, 4.1 popisná pojmenování domácího původu (ZELENÉ ZDRAVÍ – prodejna léčivých bylin, ŠIJU, PLETU SAMA – galanterie, Rychlé občerstvení HOP), 4.2 z apelativ či proprií cizího původu (AMOR – půjčovna svatebních šatů, CERBER – bezpečnostní agentura, RAVENA – pizzeria, VEGA – turistické nakladatelství, Trend – výrobna koupelnového nábytku). Jak praxe ukazuje, prestiž o.j. vždy roste nejen s dobrou pověstí nabízeného a prodávaného zboží či služeb, ale i s obecnou srozumitelností a známostí o.j.

Rozšiřující
Literatura
  • Knappová, M. Jméno obchodní jako fenomén onomaziologický a sociologický. SaS 56, 1995, 276–284.
  • Knappová, M. Proměny hospodářských chrématonym. In Žemlička, J. (ed.), Termina 94, 1995a, 152–157.
  • Knappová, M. Obchodní jméno jako fenomén jazykový a sociologický. In Czarchowska, M. & L. M. Szewczyk (eds.), Onomastyka polska a nowe kierunky językoznawcze, 2000, 123–131.
  • Knappová, M. Prestižní aspekty pojmenování v Česku. In David, J. & M. Čornejová ad. (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, 2010, 242–248.
  • Majtán, M. Klasifikácia chrématonýmie. In Kuba, L. & R. Šrámek (eds.), CHHTP, 1989, 7–13.
  • Mitter, P. Možnost aplikace vztahových modelů u názvů restaurací. AOn 44, 2003, 48–52.
Citace
Miloslava Knappová (2017): OBCHODNÍ JMÉNO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/OBCHODNÍ JMÉNO (poslední přístup: 3. 12. 2023)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka