OTÁZKOVÝ TEST

Základní

Test, při kterém se v rámci ↗FGP zjišťuje aktuální členění určité věty (viz ↗aktuální členění větné) podle toho, zda tato věta může být uplatněna jako (úplná, redundantní) odpověď na tu či onu otázku charakterizující soubor odpovídajících kontextů; např. věta (1), vyslovená s normální intonací (tj. s ↗intonačním centrem na konci), může odpovídat na otázku (la), nikoli na (lb), pro kterou se jako odpověď hodí (2):

(1)

Pavel potkal Marii

(la)

Koho potkal Pavel?

(lb)

Kdo potkal Marii?

(2)

Marii potkal Petr

Podle výsledku testu je možné určit, které části věty jsou kontextově zapojené (ty, které se opakují z příslušné otázky) a které nikoli, resp. co je v ↗ohnisku věty a co v jejím ↗základu. Test se setkává s obtížemi např. u souvětí n. u jiných vět než oznamovacích, ale to nic nemění na jeho vhodnosti pro jednoduché oznamovací věty. O.t. používají i jiné koncepce ↗AČ.

Rozšiřující
Citace
Eva Hajičová (2017): OTÁZKOVÝ TEST. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/OTÁZKOVÝ TEST (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka