ONYMICKÝ SYSTÉM

Základní

č. onomastice je o.s. národního jazyka nejnověji chápán jako uspořádaný, proměnlivý a zároveň relativně stabilní celek ↗onymických polí, vymezených v rámci tohoto celku jednotným směřováním a rozsahem kombinace hlavních a specifikujících ↗onymických funkcí. Společnost užívající příslušného jaz. je schopna tyto funkce v potřebný čas, na potřebném místě a v potřebné intenzitě naplnit potřebnými konkrétními obsahy a dát jim potřebnou formu. O.s. je hlavní organizující složkou propriální sféry jaz. Má rovinu obecně propriální, vzniklou abstrakcí z pojmenovacích i komunikativních realizací ↗vlastních jmen (tj. být v jazyce a komunikaci „propriem“), a rovinu distinktivních rysů, pomocí nichž se obecná rovina příznakově specifikuje (tj. být konkrétním propriem spjatým s individualizovaným objektem n. jevem); viz ÚOO (1999), ↗onymický příznak.

Rozšiřující
Literatura
  • Bartůňková, J. & R. Šrámek. (eds.) Onymische Systeme, 1993.
  • Bartůňková, J. & R. Šrámek. (eds.) Onymické systémy v regionech, 1995.
  • Harvalík, M. Variabilita proprií a její role při konstituování onymických systémů. In Ološtiak, M. (ed.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike, 2012, 9–13.
  • Harvalík, M. The Dynamism of the Development of Contemporary Czech Onymic Systems. In Felecan, O. (ed.), Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space, 2013, 44–51.
  • Knappová, M. Rodné jméno v jazyce a společnosti, 1989, 13–18.
  • Pleskalová, J. O tzv. parasystému. SPFFBU A 48, 2000, 41–46.
  • Šrámek, R. Toponymické modely a toponymický systém. SaS 33, 1972, 304–318.
  • Šrámek, R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, 2007, 105–123, 149–160, 199–215.
  • ÚOO, 1999, 27, 33–35.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ONYMICKÝ SYSTÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ONYMICKÝ SYSTÉM (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka