OHNISKO

Základní

Termín pro analýzu ↗aktuálního členění věty. Definice o.základu věty v pohledu ↗FGP může být založena na protikladu kontextové zapojenosti (KZ); primárně lze jako základ věty chápat (a) ty prvky jejího významu, které jsou KZ a jsou v tzv. horním podstromu věty (tím se myslí její řídící sloveso a členy na něm přímo závislé); (b) všechny prvky, které jsou prvkům z (a) podřízeny, tj. přímo n. nepřímo na nich závisí; zbývající část významové reprezentace věty je pak jejím o. Pro situace sekundární (např. u vět, ve kterých jsou všechny členy horního podstromu KZ) je třeba definici dále specifikovat. Typicky jde o první kontextově nezapojený člen (a všechny uzly na něm závislé) závisející na nejpravějším KZ uzlu závislém (přímo nebo nepřímo) na KZ slovese. Příklad:

(1)

Na základě tohoto ustanovení odpovídá zaměstnavatel za škodu, která vznikne pracovníkovi při každé činnosti nařízené zaměstnavatelem

V uvedené větě je o. hlouběji zapuštěná část vyznačená kurzívou, protože v předcházejícím kontextu je ustanovení, odpovědnost zaměstnavatele i vznik škody zmíněno.

Rozšiřující
Citace
Eva Hajičová (2017): OHNISKO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/OHNISKO (poslední přístup: 27. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka