Výsledky hledání

hesla začínající na "N"

Z
R
Z
R
NÁBOŽENSKÝ STYL (sakrální styl, duchovní styl, styl církevní komunikace)
Z
R
NADZVEDNUTÍ (stoupání, raising)
Z
R
NÁŘEČNÍ SKUPINA (makrodialekt)
Z
R
NÁSLEDKOVÝ VZTAH (konsekutivní vztah)
Z
R
NAŠE ŘEČ (NŘ)
Z
R
NÁZEV TEXTU (nadpis, titul, titulek)
Z
R
NEAKUZATIVNÍ SLOVESO (neakuzativum, ergativní sloveso)
Z
R
NEERGATIVNÍ SLOVESO (neergativum)
Z
R
NEGACE (zápor)
Z
R
NEGATIVNĚ POLARITNÍ VÝRAZ (negative polarity item, NPI)
Z
R
NEGATIVNÍ INDEFINITUM (n-slovo, n-word)
Z
R
NEGATIVNÍ SHODA (záporová shoda, negační shoda)
Z
R
NEGATIVNÍ STOUPÁNÍ (neg-raising)
Z
R
Z
R
NEKROLOG (nekrologium)
Z
R
NELEXIKALISTICKÁ HYPOTÉZA (nelexikalismus)
Z
R
Z
R
NEOMEZOVACÍ VZTAŽNÁ VĚTA (nerestriktivní vztažná věta)
Z
R
NEPRAVÁ ANAFORA (pseudoanafora)
Z
R
NEURČITÉ ZÁJMENO (indefinitní zájmeno)
Z
R
NEURČITÝ SLOVESNÝ TVAR (neurčitý tvar slovesa, verbum infinitum, VIF)
Z
R
NEVLASTNÍ KOMPOZICE (nevlastní skládání, spřahování)
Z
R
Z
R
Z
R
NOA (náhrada tabuová, pojmenování zástupné, slovo krycí)
Z
R
NOMINATIV (1. pád)
Z
R
Z
R
NOSTRATICKÁ TEORIE (nostratická hypotéza)
Z
R
NULOVÝ OBJEKT (implicitní objekt, nulový předmět)
Z
R
NUMERACE (numeration)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka