NUMERACE  (numeration)

Základní
Rozšiřující

V generativní gramatice počáteční fáze derivace v ↗T-modelu v ↗minimalismu (MP). Výběrem lexikálních jednotek ze seznamu slov v lexikonu vzniká n. n. lexikální pole n. referenční soubor. Obsah silných a slabých ↗rysů jednotek n. (tj. ↗subkategorizace vybraných lexikálních jednotek) ovlivňuje zásadním způsobem průběh derivace. Submnožinu n. vymezuje přítomnost jednoho silného rysu, který definuje ↗fázi, tzn. transformační cyklus, v jehož rámci probíhá generalizovaná transformace atrakce α, která je motivována ↗principem plné interpretace. V ↗distribuované morfologii (DM) nahrazuje n. seznam (list) akategoriálních kořenů v modulu encyklopedie a jeden či více seznamů gramatických (funkčních) morfémů v modulu morfologie.

Literatura
Citace
Ludmila Veselovská (2017): NUMERACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NUMERACE (poslední přístup: 28. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka