NEGAČNÍ ČÁSTICE

Základní

Výrazy nenikoli pro vyjádření členské negace (Zaujalo ji ne // nikoli jeho postavení, ale jeho šarm), popř. ne‑ ve spojení se slovesem, kde se podle kontextu podílí na vyjádření negace větné (Petr nepřišel) i členské (PETR nepřišel), resp. totální (Nikdo nepřišel) n. částečné (kdo nepřišel); viz ↗negace. Za proklitickou částici lze ne‑ považovat pro jeho pohyblivost ve vztahu ke slovesným formám, kde se spojuje jak s verbem finitem a infinitem, tak lexikální a gramatickou částí slovesného tvaru: nenakoupím, nebudu nakupovat, nenakupoval jsem, nenakupoval bych, nebyl bych nakupoval i byl bych nenakupoval, nenakoupit. To by vedle užití n.č. při vyjádření jak členské, tak větné negace mohl být argument proti tomu, aby se n.č. u slovesa chápala jako gramatický ↗prefix (např. AGSČ, 2013:747). Na rozdíl od prefixů nedochází jeho připojením k nedokonavému slovesu ke změně vidu (ke gramatickému prefixu po- neměnícímu vid viz ↗budoucí čas). Pro částicové chápání mluví i dosah a kongruence negace (viz ↗negativní shoda): kdo na tebe co víNikdo na tebe nic ne (totální negace). Argumentovat lze snad i typologicky např. polštinou (Mam chleb – Nie mam chleba), kde n.č. stojí samostatně, nicméně vždy před slovesem jako proklitikon (Ona się nie będzie śmiać / śmiała × *Ona nie się będzie śmiać / śmiała.). U jiných slovních druhů se ne‑ chápe jako slovotvorný prefix (nekuřák, neúnavný, nedobrovolně) a prostředek negace slovní, která se ruší s negací větnou: Ne nehezká↗litotes pro Je hezká).

Částice ne‑ ve ↗zjišťovacích otázkách, v nichž dochází k neutralizaci negace, se někdy chápe jako ↗modifikační částice, protože modifikuje větný modus otázky a zeslabením očekávání kladné odpovědi se podílí na signalizování ↗komunikační funkce výpovědi, tj. přispívá např. ke ↗zdvořilosti výpovědi: Můžeš mi večer zatelefonovat? (prosba) × Nemůžeš mi večer zatelefonovat? (zdvořilá prosba v češtině a podobně i v jiných slovanských jaz.), Musí se tady platit předem? (otázka) × Nemusí se tady platit předem? (ujištění) apod. Viz také ↗částice, ↗negace.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013.
  • Hentschel, E. Negation und Interrogation, 1998.
  • 3, 1987.
  • Nekula, M. System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen, 1996.
  • PMČ, 1995.
  • Viz také Částice, Negace.
Citace
Marek Nekula (2017): NEGAČNÍ ČÁSTICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NEGAČNÍ ČÁSTICE (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka