NOSTRATICKÁ TEORIE  (nostratická hypotéza)

Základní

Domněnka o vzdáleném příbuzenském vztahu mezi ↗indoevropskými jazyky a několika dalšími ↗jazykovými rodinami Evropy, Asie a Afriky: jaz. uralskými, altajskými, drávidskými, jihokavkazskými (kartvelskými) a semitohamitskými. Název „nostratický“ je odvozen od latinského noster ‘náš’. Autorem n.t. je ruský lingvista Illič-Svityč. Teorie se opírá o lexikální shody mezi uvedenými jaz. rodinami: č. slovům voda, žena, oko, maso, jméno, černý, znát aj. odpovídají v jazycích uvedených neindoevropských jaz. slova podobného znění a významu. Jen zřídka je však totéž slovo (tentýž kořen) doloženo ve všech šesti nostratických rodinách. Zpravidla se jich na konkrétní shodě podílí jen část. Shody jsou též v oblasti zájmen (souhláska mzájm. 1. os. atd.). Co do gramatické stavby se ovšem tyto rodiny od sebe podstatně liší.

Že mezi jaz. rodinami, jejichž existence je bezpečně prokázána, existují vzdálené příbuzenské vztahy, je a priori velmi pravděpodobné. Vzhledem k nadmíru dlouhým časovým úsekům, jež nás dělí od doby, kdy tato dávná jaz. společenství existovala, nelze domněnky tohoto druhu ani bezpečně dokázat, ani s jistotou popřít. Větší stupeň pravděpodobnosti je vždy u teorií, které spojují v jeden „kmen“ pouze dvě sousední jaz. rodiny, např. indoevropskou a uralskou (indouralská teorie), n. indoevropskou a semitohamitskou. N.t. je ze všech domněnek tohoto druhu nejlépe propracována; nicméně byla kladně přijata jen nevelkým okruhem lingvistů. Viz též ↗glottogonie.

Rozšiřující
Literatura
  • Bomhard, A. R. Indo-European and the Nostratic Hypothesis, 1996.
  • Čejka, M. Cesta k rekonstrukci nostratického slovníku a gramatiky. SPFFBU A 27, 1979, 35–43.
  • Erhart, A. Jak klasifikovat jazyky? SPFFBU A 27, 1979, 21–33.
  • Erhart, A. & A. Lamprecht. K otázce vztahu indoevropských jazyků k jiným jazykovým rodinám. SaS 28, 1967, 385–393.
  • Illič-Svityč, V. M. Opyt sravnenija nostratičeskich jazykov 1, 1971.
  • Illič-Svityč, V. M. Opyt sravnenija nostratičeskich jazykov 2, 1976.
  • Lamprecht, A. & M. Čejka. Zamyšlení nad příbuzností jazykových rodin a nad slovníkem nostratických jazyků od Illiče-Svityče. SPFFBU A 22–23, 1975, 221–234.
  • Salmons, J. C. & B. D. Joseph. (eds.) Nostratic: Shifting the Evidence, 1998.
Citace
Adolf Erhart (2017): NOSTRATICKÁ TEORIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NOSTRATICKÁ TEORIE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka