NICK

Základní

↗Přezdívka // Přezdívkové ↗osobní jméno používané v elektronické komunikaci především na internetu, např. na chatu. Výraz n. pochází z angl. nickname, tj. přezdívka. N. slouží uživatelům chatu jako nástroj zatajení jejich pravé identity, čímž se blíží ↗fiktonymům, popř. ↗pseudonymům (srov. návrh klasifikace n. podle typů pseudonymů ✍Raclavské, 2010:18–20). N. jsou charakterizovány jako součást elektronické identity uživatelů chatu (✍Bechar-Israeli(ová), 1995:4): „an important part of the electronic self“. Proto je kladen důraz na jejich jedinečnost, zajímavost a neopakovatelnost, viz ✍Crystal (2001:50): „The lexical structure and character of the names themselves is an important feature of Netspeak“. Limit slovotvorné kreativity tvůrců n. však představují technická omezení týkající se grafiky (daný počet znaků, vyloučení některých znaků klávesnice, dva uživatelé nesmí paralelně používat stejný n.), popř. také omezení stanovená správcem serveru (např. vyloučení vulgárních n. urážlivých n.). Reakcí na nemožnost existence dvou identických n. jsou jejich pestré grafické varianty, např. beruska – berusska – berusskaaa – b.e.r.u.s.k.a apod. Nápadným rysem n. je rovněž častá genderová nezřetelnost, např. michi, poli88, rod.domek, s.t.r.i.x., Twisp, a tzv. gender switching (používání n. opačného pohlaví). N. se vyznačují grafickou různorodostí a kreativitou, zejména používáním znásobených grafémů a spřežek, zakomponováním především angl. výrazů, uplatňováním fonetického principu při zápisu českých n. jinojazyčných výrazů apod., např.: Bubaczek, Honziiczech, krumpacz, Zlobiwa_holcziczka, Lenytchka, pitchinka, Yahootka, sambitchka, wyschkof, Sidny2, de.fuck.to, radimeq, fijalka, lejdy_bejby_blak, nic_se_rushit_nebude.

Z hlediska slovotvorného je obtížné stanovit jasné typy tvoření n.; klasifikace buď kombinují kritéria grafická a motivační (viz např. ✍Bechar-Israeli(ová), 1995; ✍Scheidt(ová), 2001), n. uplatňují pouze kritéria motivační (viz např. ✍Runkehl & Schlobinski, 1998; ✍Raclavská, 2010:14–20). Ovšem zjišťování motivace n. je vzhledem k anonymitě jejich uživatelů problematické (✍David, 2006:45–48; ✍Lakaw, 2006:9–16). Nápadným formálním rysem je uplatnění formantů, které odpovídají prostředí mládeže a chatu, např. sex, 007, free, crazy, cool, black, CZ/Cz/cz/Czech, Dj., Mr., Dr. Vyskytují se také číslice, které obvykle nesou informaci o věku uživatele, zejména na seznamovacích chatech, např. jaroslav26, Kuba_35. Motivačním východiskem n. jsou kromě apelativ:

1. ↗antroponyma: (a) ↗rodné jméno v základní podobě, např. Dagmar.1, Jaroslav.m, P‑E‑T‑RA, Radkandilek, Tomas_LBC, v.e.r.o.n.i.k.a.x.x., Zdenek007; (b) hypokoristická (↗hypokoristikum) podoba rodného jména n. příjmení, např.: Honzi, lucka_85, pajinkaaa..., Petruska‑lesbicka, Tomcisko, Verunecka, zdenicka_16, Diger/Igy/Igy007; (c) jména veřejně známých osobností a fiktivních postav: (c1) osobní jména filmových hereček a herců, zpěvaček a zpěváků, skupin, sportovců, především fotbalistů, a osobností pop kultury; např.: Ben-Affleck, Bohdalka, BraddPittt, Beckham_No.7, dione, justin.timberlake, JOHNY-DEPP, KAREL_GOTT, Marilyn_Manson___, misajackson, NoNejm-, ReedLou, RobertRosenberg, Ronaldino22, S.K.Neumannova, ScooterVI, SHAKIRA....., SofiaLoren, zidane10, Brad_777, britney..., Pame-la, Rocco.F, Sharon.....; (c2) jména filmových postav, především postavy romantických, animovaných, akčních, fantasy a pohádkových filmů, tedy ↗pseudoantroponyma, a jména literárních postav; např.: A‑r‑a‑g‑o‑r‑n‑, Bart_Simpson, bridgetj, CarrieBradshaw, FRODO‑P, Glum.net, Kachorra.G., kata_bez_skubanka, mjr.zeman, mrtvy_keny, Rambo111, rocky007, TRI.NNITY, vcelkamaja, x.milhaus, HaLfAr, Lady_Fuckingham, Mercucio, Misa.Kulicka, Popelka52, Yorrikka, Zilvar.zchudobince;

2. ↗toponyma: uplatňují se především v případě n. na seznamovacích a diskusních chatech spojených s konkrétním místem či regionem: Tomas‑z‑Liberce‑17, NIKOLzOSTRAVY, Z_Olomouce28, reskator_z_brna, Milan_von_Zlicin, Lukas.von.Telc, Florida, Frankfurt, gobi‑afrika, jamaica_sun, montreux, RIVER_ELBE, San_Francisco, seychely, SYDNEY2000, Tel_Aviv., Emerica‑, klagenfurth, mississipy, Roterrdam, Sidney..., Sidny2, vevodazbhakingamu;

3. ↗chrématonyma: odkazují na názvy firem, značek, ale také titulů filmů, knih a počítačových her, považovaných v prostředí chatařů za prestižní; např.: biglebovsky, bontonhomevideo, Beowulf, Clockhouseman, evicka.tricko27, fc‑banik, gambrinuska, hanacka._.kyselka, jackdaniels1, Jedna‑ruka‑Netleska, joggobela, K_kenvelo, Marlboro‑Medium, maverick20, Nebezpecne_Znamosti, NEO‑MATRIX, nokia007, Rainman41, SonyErikson, Suzuki‑tom (srov. ✍David, 2003);

4. citátová slova, tzv. hlášky (popular sayings): např. Bond…_James_Bond, bujumburafromburundi, milasek., Rene_jaa_Rudolf, voprcejmesadame, vo‑vo‑tom‑to‑je.

Rozšiřující
Literatura
 • Bechar-Israeli, H. From <Bonehead> to <cLoNehEAd>: Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated Communication 1 (http://onlinelibrary.wiley.com/), 1995.
 • Crystal, D. Language and the Internet, 2001, 50–52.
 • David, J. Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd). JA 40, 2003, 34–41.
 • David, J. Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku). AOn 46, 2006, 151–157.
 • David, J. Nicky v komunikaci na WWW chatu. In Jandová, E. & J. David ad. Čeština na WWW chatu, 2006, 43–84.
 • Lakaw, A. Hiding behind Nicknames: A Linguistic Study of Anonymity in IRC Chatrooms (http://lnu.diva-portal.org/), 2006.
 • Raclavská, N. Nickname a virtuální identita. Bak. práce, FF MU, Brno, 2010.
 • Runkehl, J. & P. Schlobinski ad. Sprache und Kommunikation im Internet. Überblick und Analysen, 1998.
 • Říhová, M. Přezdívky na chatu. Čeština doma a ve světě 14, 2006, 115–121.
 • Subrahmanyam, K. & P. M. Greenfield ad. Constructing Sexuality and Identity in an Online Teen Chat Room. Journal of Applied Developmental Psychology 25, 2004, 651–666.
 • Scheidt, L. A. Avatars and Nicknames in Adolescent Chat Spaces (http://www.researchgate.net/). Gender and Computarization, 2001.
 • Subrahmanyam, K. & D. Šmahel. Digital Youth. The Role of Media in Development, 2011, 59–80.
 • Wallace, P. Psychology of the Internet, 1999.
 • Žemlička, M. E-mail, chat, sms. Praktický průvodce elektronickou komunikací, 2003.
Citace
Jaroslav David (2017): NICK. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NICK (poslední přístup: 24. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka