NÁBOŽENSKÝ STYL  (sakrální styl, duchovní styl, styl církevní komunikace)

Základní

V českých klasifikacích ↗funkčních stylů nově se objevující termín (Jelínek v PMČ, 1995; ✍Čechová & Krčmová ad., 2008); zahrnuje různorodé oblasti náboženské a církevní komunikace. Podle žánrů se rozlišuje styl kazatelský (v č. historii i ve světě doložený mnoha záznamy kázání i pracemi teoretickými a didaktickými, srov. např. J. Blahoslav, Vady kazatelů, 1571), mající mnohé společné rysy se ↗stylem řečnickým, styl bohoslužebný (liturgický, obřadní), styl teologických rozprav (blízký ↗odbornému stylu), styl modliteb apod. Osobitostí n.s. je prolínání hluboce osobních způsobů vyjádření víry s projevy náboženské univerzality a rituální tradice. Mnohost náboženství i církví zároveň vede k diferenciaci jazykové i stylové, to znamená k uplatňování speciálních liturgických jaz., hagiolektů, které vznikají na pozadí latiny n. národních jazyků. Takovými jaz. (někdy nazývanými lingua sacra) jsou např. hebrejština, latina, církevní slovanština.

Rozšiřující
Literatura
  • Čechová, M. & M. Krčmová ad. Současná stylistika, 2008.
  • Grygerková, M. (ed). Specifika církevní komunikace, 2005.
  • Havlík, M. Kategorizační práce v kázáních. In Čmejrková, S. & I. Svobodová (eds.), Oratio et ratio, 2005, 99–114.
  • Komárek, K. Proměny češtiny v církevním prostředí. In Balowski, M. & J. Svoboda (eds.), Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století, 2004, 147–151.
  • Kvítková, N. Čeština v oblasti náboženského života. In Šrámek, R. (ed.), Spisovnost a nespisovnost dnes, 1996, 113–116.
  • Kvítková, N. Intertextualita v duchovních promluvách. In Čmejrková, S. & I. Svobodová (eds.), Oratio et ratio, 2005, 237–242.
  • Minářová, E. Nástin typologie textů církevní komunikace. In Jaklová, A. (ed.), Komunikace – styl – text, 2006, 155–160.
  • Müllerová, O. Mše jako dialog. In Gajda, S. & H. J. Sobeczko (eds.), Człowiek – dzieło sacrum, 1998, 301–308.
  • PMČ, 1995.
Citace
Jiří Kraus (2017): NÁBOŽENSKÝ STYL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NÁBOŽENSKÝ STYL (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

stylistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka