NEMOTIVOVANOST

Základní

Z pohledu ↗frazeologie a idiomatiky absence pravidelného sémantického vztahu mezi významy vstupních komponentů a integrálním významem frazému jako celku na výstupu. Takto není žádná pravidelná souvislost (a tudíž možnost vysvětlení) mezi významy tlouct ‘bítʼ a špaček ‘ptákʼ a tlouct špačky ‘podřimovat charakteristickým způsobemʼ (ponecháme‑li stranou neprůkaznou metaforu skrze starou hru). N. je jedním z mnoha druhů syntagmatické sémantické ↗anomálie ↗frazémů a idiomů a je volným synonymem k pojmům nederivovatelnost významu, nerozložitelnost významu apod.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Lexikon a sémantika, 2010.
Citace
František Čermák (2017): NEMOTIVOVANOST. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NEMOTIVOVANOST (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka